is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teekend uit Elchingen den 26n Vendémiaire, XlVejaar, op marmeren tafels zal gegraveerd worden, die in de vergaderzaal van den Senaat zullen worden geplaatst;

4o. dat men ten vervolge op dezen brief insgelijks zal doen graveeren het ^onderstaande:

„De veertig vaandels en nog veertien andere, door Zijne Majesteit bij de eerste gevoegd, zijn door het gezamenlijke Tribunaat aan den Senaat overgebracht en in deze zaal geplaatst geworden, op Woensdag den 1 Januari 1806."

De hoofdkerk van Parijs kreeg ook haar aandeel bij de uitreiking der zegeteekens van dezen onsterfelijken veldtocht. Wij hebben gezien dat de voor haar bestemde vaandels, in het legerkamp van Schönbrunn, aan de Gemeenteraad van Parijs werden overgegeven. De aartsbisschoppelijke geestelijkheid nam die met groote plechtigheid aan de deuren der kerk in ontvangst, waarop dezen aan het booggewelf opgehangen werden.