is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vreezen dat hij ten slotte voor langen tijd onderworpen zou kunnen worden. Men moest dus dat onoverwinnelijk genie uit Spanje verwijderen. De Engelsche diplomatie belastte zich om het weder naar het Noorden op te roepen, en het te noodzaken zijn krachten andermaal te verdeelen. Het was Oostenrijk, hetwelk na van de verslagenheid na den slag van Austerlitz getoond, te zijn bekomen, thans bewilligde opnieuw den edelmoedigen overwinnaar uit te dagen. Drie jaren van vrede waren voldoende geweest tot herstelling der Oostenrijksche legers; het gevoelde zich in staat te velde te trekken. Wat ook gebeure, men rekendei altijd op een laatste toevlucht in de edelmoedigheid van den Keizer. Bij nieuwe tegenspoeden, kon men een nieuw verdrag sluiten.

Napoleon bevond zich te Valladolid, toen hij van de toerustingen van Oostenrijk bericht ontving. Nadat hij in deze stad talrijke deputatiën uit Madrid ontvangen, de opheffing van een Dominikaner klooster, waarin een Fransch krijgsman was vermoord, gelast, en zich welwillend voor de Benedictijnen getoond had, die zich enkel met geestelijke aangelegenheden en beoefening der letteren bezig hielden, en aan onderscheidene Franschen het leven hadden gered' verliet hij plotseling Spanje, om naar Parijs terug te keeren| waar hij 25 Januari 1809 aankwam.