is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEVEN EN VIJFTIGSTE HOOFDSTUK.

Weer naar Spanje. Ongehoorde volharding bij het beleg van Saragossa.

Napoleon verliet Spanje, zooals de lezer zich herinneren zal, om weder in Oostenrijk krijg te voeren. Doch het was in dit schiereiland nog lang niet rustig. Toch van de eerste maanden van 1809 af en nog na den terugkeer van Napoleon naar Frankrijk, had generaal Palafox, na zijn nederlaag bij Tudela, zich in de stad Sarragossa genesteld en deze stad met heldenmoed verdedigd. De Franschen bleven vele maanden onder de muren van Sarragossa.

Zoo voldeed Lannes eindelijk aan het bevel, door den Keizer hem bij zijn heengaan gegeven, om naar Sarragossa te gaan, en het bevel over de troepen vóór deze stad op zich te nemen. Maar toen de buitenwerken en de wallen der plaats in de macht der Franschen waren, was men nog genoodzaakt den strijd in de straten voort te zetten en bijna elk huis afzonderlek te belegeren. Eindelijk moest echter d®_ Spaansche hardnekkigheid voor de Fransche dapperheid wijken en 21 I ebr. 1809 gaf de stad zich op genade over aan Lannes.

„Zoo goed als de gansche krijgszuchtige bevolking"

(schrijft Chappuis in zijn „Napoleon den Grooten", die va. dit beleg een treffend tafereel ophangt) van de provincie