is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zijn koninklijke titel hem niet veroorloofde zich zulk een ondergeschiktheid te laten welgevallen, en verliet het leger. Napoleon verkropte hét verdriet, hetwelk hem de verwijdering van zijn broeder veroorzaakte.

Na het vertrek van Jeróme kwamen de Westphalers onder bevel van Junot. Het achtste korps bleef onder bevel van Davoust en de Keizer had reden om zich met dezen maatregel geluk te wenschen. Het was Davoust gelukt Bagration te bereiken, en met twee divisiën de Russen te verslaan.

Terwijl Davoust aldus den rechtervleugel van het Fransche leger bevrijdde, dreven Macdonald en Oudinot het korps van Wittgenstein voor zich heen, door Barclay afgezonden om Petersburg te dekken, nadat hij zelf genoodzaakt was geweest met Keizer Alexander het kamp van Drissa te verlaten en den weg naar Witepsk in te slaan, in de richting door Napoleon genomen.

Barclay hoopte steeds dat Bagration aan Davoust ontsnappen en zich met hem vereenigen zou. Daar hij hem bij Witepsk niet getroffen had, zocht hij hem bij Orsza op en liet aan Ostermann de zorg over om den terugtocht van Doctoroff, die het bevel over de achterhoede voerde te dekken, en den marsch der voorste kolonnen van het Fran-

sche leger te vertragen.

Het was dit van het leger van Barclay afgezonden korps, hetwelk Murat en Eugenes ontmoetten, en in twee gevechten sloegen, die bij Ostrowno.

De overwinning van den eersten dag was men der aankomst verschuldigd van de divisie Delzon, die den terugtocht der Russische infanterie besliste, tegen welke de cavalerie van den Koning van Napels vruchteloos hare aanvallen

vernieuwd had.

Den volgenden dag toonde zich het vijandelijk leger, in den nacht nog versterkt, genegen om den strijd te hervatten. De Franschen waren ook in grooter getal dan den