is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de gesloten rijen der Russen en hun kurassiers veroorzaakt had; zij verstrooiden zich naar alle zijden. Coulaincourt met zijn kurassiers wierp alles overhoop, en drong in de linkerverschansing door. Van dit oogenblik af was de slag gewonnen. Maar Coulaincourt, die zich door dezen aanval had onderscheiden, had zijn loopbaan geëindigd; een kanonskogel velde hem neer en hij stierf een roemrijken dood.

Het is twee uren & namiddags, de vijand geeft alle hoop op, de slag is geëindigd, de kanonnade duurt voort. Hij strijdt nog voor zijn terugtocht en redding, maar niet meer

voor de overwinning.

Het verlies van den vijand is ongemeen; 12 tot 13000 man en 8 tot 9000 paarden ^ijn op het slagveld geteld; 60 kanonnen en 5000 gevangenen zijn in onze macht gevallen.

Wij hebben 2500 dooden en het driedubbele getal ge: kwetsten. Ons geheel verlies kan op 10000 man geschat worden; die van den vijand op 40 tot 50000. Nog nooit heeft'men zulk een slagveld gezien. Van zes lijken is er één Franschman en vijf Russen. 40 Russische generaals zijn gesneuveld, gekwetst of gevangen; onder de gewonden bevindt zich generaal Bagration enz.

De Fransche troepen hebben zich met roem overladen, en hun groot overwicht boven de Russen bewezen. Dit is in weinige woorden de schets van den slag aan de Moskwa, welke 2 uren van Mosaisk en 25 uren van Moscou, bij de kleine rivier Moskwa, is geleverd. Wij hebben 60000 kanonschoten gelost. Alle bosschen en dorpen van liet slagveld af tot hier, zijn vol dooden en gewonden. Men heeft hier 2000 doode of geamputeerde Russen gevonden.

De Keizer is nimmer blootgesteld geweest. De overwinning was geen oogenblik twijfelachtig. Indien de uit zijn stellingen verdreven vijand ze niet had willen hernemen, zou ons