is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

Tocht nafir Moscou. Bezetting dezer hoofdstad door de Franschen.

Kutusow, in weerwil van zijn meerdere voordeelen, bij de Moskwa geslagen, verkondigde overal en schreef aan Alexander, dat de Russen overwonnen hadden. Maar zijn rugwaartsche marsch rijmde niet daarmede. Na zich overhaast van het slagveld naar Mosaisk gered, en in schijn nieuwe verdedigingsmaatregelen voorbereid te hebben, liet hij deze stad aan de Franschen, en trok snel naar Moskou. De vijand vond tallooze gewonden hulpeloos en zij werden dadelijk verzorgd. De kerken en het stadhuis dienden ter opneming der P ransche gekwetsten. De Russen werden in de huizen der kooplieden overgebracht. Toen men Napoleon meldde, dat de achterhoede van Kutusow zich gereed maakte om voor Mosaisk stand te houden, zeide hij: „Het zij zoo, dan winnen wij nog eenige uren voor onze ongelukkige verwonden."

Kutusow hoopte Moskou te redden, en liet op eenigen afstand van die stad verschansingen maken, met het oog op een nieuwen slag. Verder geeft de gouverneur te kennen, dat hij Moscou tot den laatsten droppel bloed zal verdedigen' en bereid is tot in de straten te vechten. Binnen drie dagen zal ik het sein geven, zegt hij. Wapent u met bijlen en