is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treffen en rekende op diens krijgsbewegingen, evenals op die van Macdonald, Saint-Cyr en Schwartzenberg, om zijn rug en zijn flanken vrij te houden, in het noorden Wittgenstein op Petersburg terug te dringen, en in het zuiden Tschitschagoff te bedwingen, die na den vrede met de Porte, van den Donau was aangerukt. Maar hij vernam dat hij noch Victor te Smolensk, noch Saint-Cyr te Polotsk zou vinden; dat Macdonald naar Coerland teruggedrongen was, en slechts gemeenschap met Wilna had, en dat Schwartzenberg den Russischen admiraal tusschen zich en het Fransche leger had doorgelaten. Dus een noodlot van een militair karakter.

De Keizer verlegde den 3den zijn hoofdkwartier naar Slowkowo, terwijl Eugenius, Davoust en Ney in de achterhoede der Fransche armée de orde van den terugtochthandhaafden.

Een gevecht bij Wiasma had tot uitslag, dat de Russische troepen niet meer beproefden den terugtocht der Franschen te belemmeren. Slechts de kozakken gingen voort de achterhoede te verontrusten, door Napoleon onder bevel van Ney geplaatst. Om hen zoo ver mogelijk te houden, bedacht men een goed middel. Wanneer de bespanning van een kruitwagen, zoo geleden had, dat men dien verlaten moest, dan bond men daaraan een lange brandende lont. Zoodra de kozakken rook zagen, waagden zij het niet te naderen vóór de uitbarsting gevolgd was, wat vrij lang duurde.

Te Michalewska kreeg Napoleon van Victor bericht, dat hij, na zijn vereeniging met Gouvion Saint-Cyr, naar den kant van Senno geweken was, in plaats tegen generaal Wittgenstein op te rukken en Polotsk te hernemen. Deze tijding kwam den Keizer zeer ongelegen. Hij schreef aan Victor om dadelijk tegen Wittgenstein op te rukken, en Polotsk weder in te nemen.

Ook dezen keer werd echter de verwachting van den