is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHT EN ZESTIGSTE HOOFDSTUK.

M acliau eii Leipzig. Afval der Saksers. Ongelukkige afloop van den veldtocht. Terugkeer van den Keizer naar Parijs.

Vijf honderd duizend man stonden onder de muren en in den omtrek van Leipzig; een groote slag was onvermijdelijk.

iNa den Koning en de Koningin van Saksen gerusti gesteld te hebben, die bij hem te Leipzig gekomen waren, bezichtigde Napoleon de omstreken der stad, en bezocht de in haren omtrek geplaatste legerkorpsen. De rest van den dag en een deel van den nacht werden doorgebracht met voorbereidingen tot den slag, welke tegen den volgenden morgen zeker scheen.

Inderdaad gaf den 16den 's morgen, ten zuiden van Leipzig, Schwartzenberg het teeken tot den strijd; weldra werd de aanval algemeen en door 200 kanonnen gesteund. De bondgenooten waren aanvankelijk in het voordeel t n dwongen den Franschen rechtervleugel te wijken, totdat de infanterie van Poniatowsky en Augereau en de cavalerie van Milhaud den voortgang van den vijand belemmerde.

In het centrum werden Wachau en Lieberwolkwitz door A ictor en Lauriston gehandhaafd, ondanks alle pogingen van de generaals Gotschakoff en Klenau.

Het kon echter den Keizer niet genoeg zijn, om slechts