is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landsche zaken aan Carnot en riep Benjamin Constant in den Staats-Raad. Dit was een erkenning van de souvereiniteit der openbare meening.

Hij liet het daar niet bij, maar schafte de censuur en de directie van den boekhandel af.

Intusschen hadden de Hertog en de Hertogin van Angoulème beproefd het zuiden voor de koninklijke zaak op te winden. De Hertogin van Angoulème had te Bordeaux genoegmoed en standvastigheid getoond om den Keizer van haar te doen zeggen: „dat zij de eenige man van de familie was." Zij vermocht echter niets tegen de gebeurtenissen en men dwong haai- opnieuw uit te wijken.

De Hertog van Angoulème bevond zich intusschen te PortSaint-Espi it als gevangene ter beschikking van den Keizer, wiens beslissing door de vrienden der Bourbons met angst verwacht werd. De herinnering aan het bes'uit, waarbij Napoleon vogelvrij verklaard was, gaf wel grond tot dien angst. De Keizer echter liet den Prins vrijheid zich buiten 'slands te begeven en gaf hem dus gelegenheid den oorlog tegen hem te verwekken.

Inmiddels had aan gene zijde der Alpen een belangrijke gebeurtenis plaats. Murat trachtte Italië tegen Oostenrijk in opstand te brengen. Hij beschuldigde de Koningen van gebrek aan erkentelijkheid jegens hem. Daardoor meenden de Som ereinen dat Napoleon Elba eerst had verlaten, nadat hij met zijn zwager verzoend was en zij hun dubbele onderneming afgesproken hadden. De Mogendheden verbonden zich nu om de wapens niet neer te leggen totdat i;ij zijn troon andermaal omvergeworpen zouden hebben.

W elke geringe hoop de Keizer ook voedde om Oostenrijk van de coalitie los te maken en de andere Mogendheden ter ontwapening te bewegen,, hernieuwde hij echter de pogingen welke hij zoo vaak beproefd had om zijn vijanden tot den vrede te bewegen of hen de verantwoordelijkheid