is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaarne, beloofde hij aan den wensch van het voorloopig bestuur toe te .geven en vertrok naar Malmaison.

Te Malmaison was hij echter nog te dicht bij Parijs, louché vreesde steeds nieuwe beschikkingen van zijn kant en liet hem dus, onder voorwendsel van voor zijn veiligheid te zorgen, door generaal Becker bewaken. Op de tijding van de nadering der bondgenooten, schreef Napoleon echter aan het voorloopig bestuur o.a.:

„In deze moeilijke omstandigheden bied ik mijn diensten als generaal aan; mij als den eersten soldaat van het vaderland beschouwende."

Doch zij, die zijn troonsafstand verlangd hadden, wisten zeei goed dat een soldaat als hij geen anderen rang had dan dien van generalissimus en men hem spoedig weer als gebieder zou moeten erkennen. Men weigerde dus en dit verbitterde hem hevig. Hij sprak er van om zich weder aan het hoofd der armée te stellen en een staatsgreep als van den 18den Brumaire te beproeven. Doch de Hertog van Bassano maakte hem opmerkzaam dat de omstandigheden niet meer waren als in het jaar VIII. Daar hij dus verplicht was toe te geven, verliet hij Malmaison en vertrok naar Rochefort, met het doel om naar Amerika te gaan.