is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 October ankerde de Northumberland op de reede van St. Helena. Den 16den steeg de Keizer met den admiraal en generaal Bertrand aan land. Hij logeerde aanvankelijk te Briars bij een koopman van het eiland, Balcombe genaamd. Zijn vast verblijf zou te Longwood wezen, een landhuis van den gouverneur, dat hij na zijn aankomst bezocht maar nog niet ingericht vond om hem te ontvangen.

Gedurende zijn verblijf te Briars, ging Napoleon slechts eenmaal uit om den majoor van het te St. Helena gelegen regiment te bezoeken. Hij hield zich met zijn gedenkschriften bezig en gaf daartoe zeer veel op aan Las Cases en zijn zoon. Zijn gewone wandelingen bepaalden zich tot de bedekte lanen en de kreupelbosschen van Briars, van waar men niets dan ijselijke steile diepten ontwaarde.

De tuin van Balcombe werd door een ouden slaaf bebouwd. Het was een Maleier, door de manschappen van een Engelsch schip ontvoerd en als slaaf verkocht. De Keizer ontmoette dezen man vaak op zijn wandeling en toonde hem veel deelneming; hij scheen besloten te hebben hem vrij tekoopen en sprak van zijn ontvoering nooit anders dan met de grootste verontwaardiging.

Napoleon verliet nu Briars om Longwood te betrekken. Deze nieuwe woning bood hem meer gemakken, maar hij ondervond er ook de kwellingen van zijn kerkermeesters. Men plaatste schildwachten onder zijn vensters, en omgaf hem met de vernederendste voorzorgen. Hij liet den admiraal daarover door Montholon schrijven, daar hij over deze zaken niet rechtstreeks met hem wilde onderhandelen.

Eens dat de Keizer in December te paard reed, moest hij, wegens den slechten weg afstijgen en verder te voet gaan, waarbij hij met beide beenen zoo in den modder raakte, dat hij zich slechts met inspanning eruit werken kon en men zelfs bezorgd voor hem was. „Dit is een smerig geval," zeide hij en toen hij uit de verlegenheid gered was, voegde