is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het midden zeer gezakt was zoodat men vreesde dat de lijkkist in elkander gedrukt zou zijn.

Er heerschte diep stilzwijgen. Men hoorde enkel het geluid van den arbeid en nu en dan een afgemeten bevel. Het had iets spookachtigs. Op een afstand klonk het geroep van de ronde der schildwachten.

Om acht uur 's morgens stiet men op de plaat onmiddellijk boven het graf. Te negen uur werd het graf met Engelsche soldaten omgeven. Alle personen die niet geroepen waren de opgraving bij te wonen, zelfs de werklieden die men missen kon, moesten zich verwijderen. Doctor Guillard spiengde chloorkalk en de plaat van het graf werd nu opgehaald. De lijkkist van Napoleon stond daar nu en op dit oogenblik ontblootten alle aanwezigen het hoofd.

Men ontwaardde nu een doodkist die, vrij van alle kanten, op een steenen plaat stond. De beide gevolmachtigden gingen m het graf; zij bevonden het hout der kist vochtig maar in goeden staat. Hierop werd de kist naar boven gewonden, stond nu, na negentien jaren, weder boven den grond en werd door Britsche krijgslieden in een tent gedragen. Daar naast stond de uit Parijs gezonden kist van ebbenhout, die een tweede van lood bevatte. Het openen van het geheime slot der nieuwe ebbenhouten kist vorderde een tijd daar niemand de kunstgreep verstond, totdat het eindelijk aan Las Cases gelukte die eenmaal de kist had zien open doen.

De buitenste oude mahoniehouten kist werd nu geopend terwijl men de lange schroeven uitzaagde. De tweede looden kist, overal luchtdicht gesoldeerd, vertoonde iich en werd in de uit Frankrijk medegebrachte gelicht. Het was middag en men wachtte, om de binnenste kisten te openen, den gouverneur van het eiland. Om half een kwam hij bij het graf aan.

Men ging thans, onder hevige ontroering over tot de opening van de looden kist. Daarin bevond zich een derde