is toegevoegd aan uw favorieten.

Transvaal en de boeren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Milies vormt vooral 's middags de hoofdschotel; bereid met zoete melk is 't een smakelijk en krachtig voedsel.

Aardappelen eet men slechts bij uitzondering. Vaker bataten, die zoet van smaak zijn. Eindelijk worden nog pompoenen en enkele groenten genuttigd. —

De Boerenvrouw houdt er voor pleizier nog een eigen boerderij op na met varkens, eenden en kippen.

Ze heeft veel zorg voor haar diertjes. Zoo zag 'k op zekere keer een »outante" met een jong biggetje in de schoot zitten. »Die otje is soo siek" zei ze.

Ook weet ze zich uitnemend te behelpen. Als 't noodig is, maakt ze ook nu nog zelf haar zeep van vet spek en haar azijn van perziken. In tijd van nood weten vele vrouwen even goed met ploeg en spa om te gaan, als de boer zelf. In vroegere oorlogen stond ze haar man trouw bij in de strijd en nog zijn er vele vrouwen, die met geoefende hand 't geweer hanteeren. —

Bij kinderen en jongemenschen bemerkt men veel eerbied voor ouders, onderwijzers en allen, die over hen gesteld zijn. Steeds spreken ze in beleefde vormen ; durven zich niet mengen in een gesprek van anderen; verlaten, als ze nog jong zijn, wanneer er bezoek komt, de kamer; ja, in sommige gezinnen zullen de zonen zich wel wachten in 't gezelschap van vader te rooken, ook al zijn ze zelf reeds op jaren. Hun »ouboet" (oudste broer) eeren ze als hun »pa".

De kinderen springen vrij rond tot er zich 'n gelegenheid opdoet om ze ter school te zenden. Af en toe leeren ze dan tot ze «lidmaat" (belijdend lid der kerk) worden. Is de jongeling eenmaal zoover gevorderd, dan verzuimt hij niet zich te engageeren en heel vaak ook te gaan rooken.

's Zaterdagsmiddags steekt hij zich in z'n beste plunje, zadelt z'n paard op en »kuiert" welgemoed naar z'n uitverkorene.

Onderweg zorgt hij een »sixpence lekkergoed" (30 cent suikerstukjes enz.) voor z'n liefje te koopen. (Men moet weten, dat de Boeren hierop verzot zijn, wat 'k vooral goed merkte, toen we New Castle met z'n winkels en magazijnen namen.)

't Hart vol hoop en misschien de onderweg bedachte