is toegevoegd aan uw favorieten.

God redde Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

Wat nog aan Napoleons geluk ontbrak. — Daendels en Jansens op Java. — De Engelschen ontnemen ons Java.

Eén geluk ontbrak aan Napoleons* rgrootheid ; zijn huwelijk met Josephine de Beauharnais bleef kinderloos.

Daarom liet hij zich den 16 Dec. 1809 van deze vrouw scheiden en huwde hij den 11 April 1810 met de dochter van Keizer Frans van Oostenrijk, de Aartshertogin Maria Louise, die hem den 20 Maart 1811 een zoon schonk, wien men den titel van „Koning van Rome" gaf.

Ofschoon Josephine in vroegere tijden, toen zij Napoleon, den krijgsman zonder vermogen en vooruitzichten, huwde, de voornaamste aanleiding gegeven had tot de rol, die hij later speelde,

keizerin maria louise, en 0fschoon hij waarlijk van haar hield, — liefde en dankbaarheid zwegen beide in de ziel van den dwingeland, voor heerschzucht, voor Staats-