is toegevoegd aan uw favorieten.

God redde Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanteekingen op de Vaderlandsche geschiedenis meedeelde. Onaangename omstandigheden drongen hem in 1827 zijn geliefd Leiden te verlaten en Haarlem tot zijne woonplaats te kiezen, waar hij in 1831 overleed.'

Toen Nederland bij Frankrijk ingelijfd was, zong Bilderdijk in profetische verrukking:

Ach de dagen Onzer plagen,

Lieve broeders, gaan voorbij.

Uit dit duister Rijst de luister Van een nieuwe heerschappij.

'k Zie de kimmen Reeds ontglimmen Van een nieuw, een Godlijk licht!

Op de randen Dezer stranden Straalt zijn glans mij in 't gezicht.

'k Heb het vallen Van Uw wallen,

Hollands Illium, voorspeld :

'k Zag het blaken Van Uw daken,

En Uw Hectors neergeveld.

De ingewanden Voelde ik branden,

En verteren in de vlam ;

'k Riep, ik weende,

Ja, 'k versteende,

Maar de dag des jammers kwam

Wat verschijne Wat verdwijne, 't Hangt niet aan een los geval.