is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vader en Zoon dezelfde waren (godgelijk). Athanasius, de opvolger van Alexander te Nicaea, was de krachtigste verdediger van diens leer.

375. Begin der groote volksverhuizing.

378. De West-Gothen verslaan de Romeinen bij Adrianopel. — Keizer Valens sneuvelt.

395, Dood van Theodosius den Grooten. Verdeeling van het Romeinsche rijk in een West- en Oostromeinsch rijk.

403. De West-Gothen op aanraden van Eutropius, minister van Arcadius, naar Italië getrokken, worden door Stilico geslagen.

-tl<)Is Stilico op last van Honorius gedood. Alarik trekt naar Italië en belegert Rome.

Rome geplunderd (410).

411. Dood van Alarik. Ataulf voert de Gothen in 412 naar Gallië.

419. Stichting van een Westgothisch rijk onder Wallia aan beide zijden der Pyreneën, eerst met Toulouse, later met Toledo in Kastilië, tot hoofdstad.

429. De Vandalen onder Genserik verlaten Spanje en stichten in Afrika een Vandaalsch rijk metKarthago tot hoofdstad.

433—454. Attila, koning der Hunnen.

De Hunnen woonden langen tijd in Hongaïije.

449. De Angelen en Saksen, door de Britten tegen de Pieten en Schotten te hulp geroepen, veroveren Zuidelijk Engeland.

451. Aëtius, veldheer der Romeinen, verslaat de Hunnen bij Chdlons sur Marne.

455. Rome geplunderd door de Vandalen.

476. Romulus Augustulus wordt door Odoacer, aanvoerder der Herulers en Rugiërs, afgezet.

Einde van het Westromeinsche rijk.