is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

622. Mohammed vlucht van Mekka naar Medina. (Hedschra 15 Juli).

632. Dood van Mohammed.

Opvolgers van den profeet of khalifen: Abu Bekr (632—614), Omar (634—644), Osman (644—656), Ali (656—661).

634—644. Khalif Omar maakt groote veroveringen.

Syrië, Palestina, Phoenieië, het rijk der Sassaniden (Nieuw-Perzen) en Aegypte werden achtereenvolgens veroverd.

637. Jeruzalen door de Arabieren veroverd.

656—661. Onder de regeering van khalif Ali komt er scheuring der geloovigen in Sunniten en Schiïten.

De benoeming van Ali tot khalif gaf aanleiding tot een scheiding in 2 godsdjenstpartijen: Schiiten en Sunniten. De Schiïten erkennen slechts in de bloedverwantschap met den profeet het recht van opvolging en beschouwen Ali, Mohammed's schoonzoon, als eersten en wettigen khalif. De Sunniten beweren het recht der vrije opvolging tot het khalifambt. De -Sunniten beschouwen behalve den Koran ook nog de Sunna als een heilig boek. De Sunna bevat mondelinge overleveringen en uitspraken van den Profeet.

661—750. Met Moaivia komt het huis der Ommyaden op den troon der Khalifen. De zetel van het khalifaat van Mekka naar Damascus verlegd.

700. Pepijn van Herstal maakt de waardigheid van majordomus erfelijk in zijn familie.

Majordomus waren opzieners der koninklijke landgoederen en als deze, wat meestijds het geval was, aan vazallen waren verleend, waren de majordomus ook de aanvoerders dier vazallen in den strijd en zaten voor bij hun rechtspleging. Weldra werden zij opperbevelhebbers van de geheele krijgsmacht en bij de zwakheid der Merovingers de feitelijke koningen van het land.

711. De Arabieren door ontevredene West-Gothen te hulp geroepen. Slag bij Xeres. Een groot deel van Spanje door de Arabieren veroverd.

717—741. Leo Isauricus regeert krachtig over het Oostromeinsche rijk. Hij verbiedt den beeldendienst.

732. Karei Martel verslaat tusschen Tours en Poitiers de Arabieren.

750—1258. Regeering der Khalifen uit het huis der Abassiden. Hoogste bloei der Arabische macht. De zetel des rijks wordt Bagdad.