is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1461—1483. Lodeivijk XI, koning van Frankrijk. Hij breekt de macht der kroonvazallen en vereenigt alle groote leenen in 't Oosten en 't Westen, uitgezonderd Navarre en Bretagne, met de kroon.

1462—1505. hvan I Wassiljewitsch.' Hij verdrijft de Mongolen uit Rusland en wordt de eerste Czaar van Rusland.

1466. Bij den Vrede van Thorn staat de Duitsche orde West-Pruisen aan Polen af en erkent den koning van Polen als leenheer over Pruisen.

1476. Karei de Stoute van Bourgondië door de Zwitsers bij Granson en Murten verslagen.

1477. Hij sneuvelt in den slag bij Nancy tegen de Zwitsers en Lotharingers. Zijn dochter Maria huwt met Maximiliaan van Oostenrijk, zoon van Frederik III. Lodewijk XI, koning van Frankrijk, trekt Bourgondië aan de Fransche kroon.

1479. Maximiliaan van Oostenrijk behaalt bij Gidnegate (z.o. v. Calais) een overwinning op de Franschen.

Na den dood van Karei den Stouten poogde Lodewijk XI Maria van Bourgondië van haar erfenis te berooven. 't Gelukte hem eerst best. In 1479 werd hij evenwel verslagen. Bij den vrede te Atrecht (1482) bleven Bourgondië, Franche Comté, Bar en Macon voorloopig in zijn bezit. Bij den vrede van Senlis (n. v. Parijs) in 1493 gaf zijn zoon Karei VIII Franche-Comté en Artois terug. Bourgondië werd voor altijd met de Fransche kroon vereenigd.

1483. Karei VIIIbrengt het laatste groote leen (Bretagne) aan de kroon. — Luther te Eisleben geboren.

1485. Richard III van Engeland sneuvelt in den slag bij Bosworth tegen Hendrik VII (Tudor).

1486. Bartholomeus Diaz bereikt de Kaap de Goede Hoop.