is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE GESCHIEDENIS.

EERSTE TIJDVAK.

Van (le ontdekking van Amerika tot den Westfaalschen vrede. (1492—1648).

Dit tijdvak kenmerkt zich door godsdienstoorlogen en ontdekkingstochten. De eerste ontstaan door de kerkhervorming.

Zoo werd in Duitschland de Smalkaldische en de Dertigjarige oorlog gevoerd; in Frankrijk verscheidene godsdienstoorlogen, in Nederland de Tachtigjarige oorlog.

Op het gebied van ontdekkingstochten hebben zich in de eerste plaats beroemd gemaakt de Portugeezen, die ook van den handel met de pas ontdekte streken de eerste vruchten plukten. Later moesten dezen bijna overal wijken voor de Nederlanders en de Engelschen. De handel in Indische waren werd verplaatst van het zuiden naar het westen van Europa.

In het eerste tijdvak der Nieuwe Geschiedenis merken wij 3 merkwaardige mannen op, die een grooten invloed op hun tijdgenooten en het nageslacht hebben uitgeoefend. Zij zijn:

1. Luther, die een groote verandering bracht in de R. Katholieke kerk: 2. BaCO van Verulam, een Engelsch edelman, die de natuur niet uit de boeken zooals tot dusverre, maar uit de natuur zélve wilde leeren kennen; 3. Copernicus, een geleerde uit Thorn, die verkondigde, dat niet de aarde het middelpunt is van het zonnestelsel, inaar dat zij is een planeet, die zich wentelt om haar eigen as en om de zon.

1492. Granada, de laatste wijkplaats der Mooren, veroverd door Ferdinand van Arragon. Columbus ontdekt Amerika.

1491. Eerste tocht van Columbus. Hij ontdekt Guanahani (een dei' Bahama-eilanden), Cuba en St. Domingo of Haïti.

(Groote Antillen: Cuba, Haïti of St. Domingo, Portorico en Jamaika).

1493—'96. Tweede tocht. Hij ontdekt eenige van de kleine Antillen en Jamaika.