is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1494. Verdrag te Tordesillus (ten z. van Valladolid), tusschen Spanje en Portugal, waarbij de- aarde volgens een lijn, 370 mijlen westwaarts getrokken van de Iiaap-Verdische eilanden, in 2 halfronden werd verdeeld. Het w. deel werd aan Spanje, het o. aan Portugal toegewezen.

1498—1500. Derde tocht. Hij ontdekt Trinidad en het vaste land van Amerika.

1502—1504. De vierde tocht loopt vruchteloos af.

1498. Vasco di Gama, een Portugees, vindt den zeeweg naar O.-Indië.

1500. De Portugees Cabral ontdekt Brazilië.

1519. Ferdinand Cortez verovert Mexico.

Magelhan begint een reis om de wereld (1519—'22).

1532. Frans Pizarro verovert Peru.

1493. Maximiliaan, weduwnaar van Maria v. Bourgondië, huwt met Blanca, dochter van den hertog van Milaan. _/,

1504. Ferdinancl van Arragon maakt zich meester van Napels.

1509—'47. Hendrik VIII, koning van Engeland.

Hendrik VIII was een ijdel, willekeurig en wreed vorst. Toen de paus hem niet wilde scheiden van Katharina van Arragon, zijn eerste vrouw, brak hij met den paus en verklaarde zich tot opperhoofd der Kerk in Engeland. Van zijn 6 gemalinnen (zie tabel IV) liet hij twee (Anna Bolein en Katharina Howard) onthoofden. Na zijn dood in 1547 beklom zijn zoon Eduard VI den troon. Op dezen volgde eerst Maria (1553—1558), Eduard's oudste zuster, die in 1554 met Filips II van Spanje huwde, en na haar dood zijn jongste zuster, Elizabeth (1558—1603).

1515—'47. Frans I, koning van Frankrijk.

In den slag bij Marignano verslaat Frans I de Zwitsers en neemt Milaan weder in. (1515).

1515. Karei van Oostenrijk, heer der Nederlanden.

1516. Karei, koning van geheel Spanje.

1517. Begin der kerkhervorming door Dr. Maarten Luther (1483—1546).

1519. Karei V tot keizer van Duitschland gekozen. Uirich Zwingli, hervormer te Zürich.