is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geeft alle veroveringen terug. Katharina II, /.ijn opvolgster, (17(52—1796)bevestigt den vrede, waarbij ook Zweden zich aansluit. Frederik verslaat de Oostenr. bij Reichenbach.

1763. Vrede te Hubertsburg. Pruisen behoudt Silezië.

1756—'63. Zeeoorlog tusschen Frankrijk en Engeland.

Oorzaak: Verschil over de grenzen van de streken in N. Amerika, die door Frankrijk bij den vrede van Utrecht aan Engeland waren afgestaan (1763). Vrede te Parijs, zeer voordeelig voor Engeland. Frankrijk staat Canada, verschillende landstreken bij de Missisippi, eenige Westindische eilanden en geheel Fransch Voor-Indië aan Engeland af.

1759. De Jezuïetenorde in Portugal opgeheven. Pombal.

1764. Stanislaus Augustus Poniatowski, laatste koning van Polen (1764—'94).

1765. Jozef II, keizer van Duitschland (1765—'90). Sedert 1780 ook heer van de Oostenr. landen.

1766. Lotharingen komt aan Frankrijk.

Bij den Vrede te Weenen, die een einde maakte aan den Poolschen Successieoorlog, waren aan Stanislaus Lescinski de hertogdommen Lotharingen en Bar gegeven als schadevergoeding voor het koninkrijk Polen met bepaling, dat deze hertogdommen na zijn dood aan zijn schoonvader Lodewijk XV zouden vervallen. Toen Stanislaus Lescinski in 1766 stierf, kwam dus Lotharingen aan Frankrijk.

1768. Turksch—Russische oorlog (1768—'74). Corsica komt aan Frankrijk.

1770. De Turksche vloot verbrand bij Tscheschme.

1771. Gustaaf III, koning van Zweden (1771—'92).

1772. Eerste deeling van Polen tusschen Rusland, Oostenrijk en Pruisen. De Deensche minister Struensee ter dood gebracht.

1773. Paus Clemens XIV heft de Jezuïetenorde op.

1774. Lodewijk XVI, koning van Frankrijk (1774—'93).

1775. Noordamerikaansche vrijheidsoorlog (1775—'83).

In de 2e helft der 18e eeuw waren de Engelsche volkplantingen in Amerika reeds tot 13 uitgebreid met een bevolking van c.a. 4 millioen inwoners. De bevolking werd beschouwd als onderdanig aan de Engelsche kroon te zijn, doch genoot een menigte vrijheden. In den zeven-