is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1855. Sardinië sluit zich aan bij de bondgenooten. Minister Cavour (—'61). Alexander II, keizer van Rusland (—'81). Sebastopol ingenomen door de Franschen onder Pélissier, 8 Sept.

1856. Vrede te Parijs, 30 Maart. De Zwarte Zee wordt neutraal verklaard en voor oorlogsschepen gesloten.

1857. Engeland en Frankrijk verbinden zich tegen China. Zij veroveren Canton, 29 Dec. en nemen den onderkoning Jeh gevangen. Opstand in Engelsch-Indië.

1858. De opstand in E. Indië bedwongen. De Engelsche O. I. Compagnie houdt op te bestaan; de regeering van Engeland neemt het bestuur in handen. Vrede te Tien-tsin tusschen China, Engeland en Frankrijk. De prins van Pruisen wordt regent van Pruisen.

1859. Oorlog tusschen Sardinië en Oostenrijk. Napoleon verleent Sardinië hulp. Veldslagen bij Magenta, 4 Juni, en Solferino, 24 Juni. Vrede van Villafranca, 11 Juli, bevestigd te Zurich, 10 Nov. Oostenrijk staat Lombardije af.

1860. Sardinië staat Savoye en Nizza af aan Frankrijk. Toskane, Modena, Parma en de pauselijke provincie Romagna sluiten zich aan bij Sardinië. Garibaldi begeeft zich met 1000 vrijwilligers naar Sicilië, 6 Mei; den 28 Juli is dit eiland geheel in zijn macht. Hij maakt zich in naam van Victor Emanuel meester van Napels, 7 Sept. Een leger van Victor Emanuel onder Fanti en Cialdini rukt den Kerkelijken Staat binnen en verslaat het Pauselijk leger bij Castelfidardo, 18 Sept. Sardinië annexeert Umbrië en de Marken. Koning Frans II van Napels wordt in Gaëta ingesloten. (Deze stad capituleert 13 Febr. 61). Napoleon bevordert den vrijhandel met Engeland door verdragen. — De Engelsch-Fransche troepen rukken Peking binnen.

1861. Willem I, k. v. Pruisen. Strijd met het parlement (—'66). Victor Emanuel II, k. v. Italië, 17 Maart. Lincoln, president der Ver. Staten. Burgeroorlog