is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdrekenkundig overzicht van de vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1890. Prins Von Bismarck verzoekt en ontvangt zijn ontslag. Maart. Caprivi volgt hem op als kanselier. Willem III, koning der Nederlanden sterft en wordt opgevolgd door zijn dochter Wilhelmina, onder voogdijschap van haar moeder, koningin Emma.

1891. Burgeroorlog in Chili.

1892. Dood van Tewfi/c-pacha, khedive van Aegypte. Zijn zoon Abbas-pacha volgt hem op.

1893. Burgeroorlog in Brazilië. Peixoto-de Mello en Da Gama.

1894. Sadi Carnot wordt te Lyon vermoord door Caserio. Casirnir Perier wordt zijn opvolger. Caprivi treedt af als kanselier en wordt vervangen door den prins van Hohenlohe, stadhouder van het Rijksland. Oorlog tusschen China en Japan om Korea. De Chineezen worden te land en ter zee verslagen. Port Arthur, bij den ingang der Gele zee, door de Japanners genomen. Expeditie naar Lombok. Generaal Vetter. De Radja van Lombok gevangen genomen. Hij sterft '95. Dood van keizer Alexander III van Rusland. Zijn zoon Nicolaas II volgt hem op.

1895. Casimir Perier legt zijn waardigheid neder. Felix Faure wordt president der Fr. Republiek. — Vrede te Simonoseki, waardoor aan den oorlog tusschen China en Japan een eind wordt gemaakt. Japan krijgt behalve een groote oorlogschatting het eiland Formosa. Opening van het Noord-Oostzee (Wilhelms)-kanaal (20 Juni). Stamboelof in de straten van Sofia vermoord (15 Juli). Gevaarlijke opstand op Cuba. Woelingen op Creta. Opening van den spoorweg naar de Delagoabaai.

1896. Inval van Jameson op het grondgebied der ZuidAfrikaansche Republiek. Hij mislukt. De keizer van Duitschland wenscht Paul Kruger daarmee geluk. Frankrijk verklaart Madagascar tot een Fransche kolonie. Het Ital. leger bij Adowa verslagen door den Negus van Abessinië. Generaal