is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* ">•

1. (>nder wie werd de graaf van Holland de voornaamste: — 2. Waarom kan hij als heer van het gewest Holland worden beschouwd: — 8. Waarvoor benoemde hij ambtenaren: -— 4. Welke taak had een baljuw?—• 5. Wie stonden onder hem? — 6. Hoe was de graaf heer in zijn gewest? — 7. Wat deden de edellieden vaak? ■—■ 8. Hoe waren de legers toen samengesteld? — 9. Waaruit bestond het gewone voetvolk? — 10. Wat was een gevolg van het aanhoudend oorlogen? — 11. Hoe leefden de onvrijen? — 12. Waardoor veranderde hun toestand? •— 18. Welke gevolgen hadden de kruistochten?» — 14. Wat noemen wij kruistochten? — 15. Hoe ontstonden zij? —• 16. Wat deed de adel: —• 17. Wat deden vele onvrijen? — 18. Hoe kregen zij gelegenheid zich vrij te knopen? — 19. Wat geschiedde ook wel? — 20. Waar vestigden zich deze vrijen nu? — 21. Wanneer legden zij zich op handel en nijverheid toe? — 22 Waarom begunstigde de graaf dat streven? — 28. Hoe steunden zij hem? — 24. Hoe verkregen zij nieuwe voorrechten of privilegiën? —■ 2->. Welke:—26. Welke waren de gevolgen:

1. Hoe wordt !)22 gewoonlijk opgegeven ? —- 2. Wat deed Dirk III ? — 8. Wat werd naar die landstreek genoemd ? — 4. Tegen wie voerden de Hollandsche graven krijg? — 5. Hoe streed Dirk III tegen den keizer? — 6. Hoe streden de graven met Utrecht? — 7. Wat werd aan Kloris V beloofd? — 8. Waarover streden de graven met Vlaanderen? —■ !>. Wie voerden krijg tegen de West-Friezen? — 10. Welke adellijke geslachten veroorzaakten den graven vele zorgen? — 11. Hoe