is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 19.

1. Wat geschiedde nog bij het leven van Parma? — 2. Waarom rustte Filips eene groote vloot uit? — 3. .Met welken uitslag? — 4. Hoe was het daarna voor ons land 5. Wat werden wij? — 6. Hoe waren de legers toen? — 7. Hoe waren de wapenen? — 8. Hoe handelden de soldaten? —- 9. Wat deed Maurits? —• 10. Hoe? —- 11. Waarnaar streefde hij? — 12. Wie verrichtten het schanswerk? •— 13. Wat bleek weldra? —■ 14. Wat geschiedde in 1590? — 15. Welke plaatsen nam Maurits ook? — 16. Wie konden dit niet verhinderen? — 17. Wie was Albertus van Oostenrijk? 18. Hoe werd hij souverein dezer landen? — 19. Wat was bij den afstand bepaald? — 20. Wat geschiedde in 1621?

— 21. Hoe ging het Albertus en Isabella? — 22. Hoe ging Maurits op weg naar Duinkerken? —• 23. Wat geschiedde bij Nieuwpoort? — 24. Wat was de eerste maal? — 25. Waardoor leverde deze onderneming geen voordeel op? — 26. Wat ontstond bij die gelegenheid? — 27. Wat is in dien twist te zoeken? ■—■ 28. Hoe verrichtte Maurits na 1600 weinig? — 29. Hoe begon men over vrede te onderhandelen?

— 30. Waarop stuitte dit af? —- 31. Hoe kwam liet tot een bestand ?

$ 20.

1. Over welke vraag was verschil gekomen? — 2. Wat meende een groot deel des volks? — 3. Wat meende een ander deel? — 4. Wie ijverde voor deze meening? — 5. Wie voor de andere? — 6. Waartoe leidde dit verschil van meening? — 7. Wat gaf aanleiding tot de burgertwisten ? — 8. Hoe? — 9. Waarin verschilden beide partijen ook? —