is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

genoodzaaktr — 18. Welken maatregel nam men nu? — 19. Wat geschiedde in 1798?

§ 3-5.

1. Hoe openbaarde zich de vreugde over den val der Republiek? - 2. Wat bleek weldra? - 3. Wat verkreeg Frankrijk? — 4. Welke gevolgen had de vriendschap met Frankrijk? — 5. Hoe ging onze vloot verloren? — 6. Wat deden de Engelschen en Russen in 1799.? — 7. Bij welke gelegenheid? - 8. Met welken uitslag? - 9. Wat veroorzaakte de komst der Pranschen.' — 10. Hoe kreeg het land een anderen naam.' — 11. Welke verandering onderging het bestuur des landsr — 12. Waarover ontstond oneenigheid? — 13. Wat wilde de partij der foederalisten ? — 14. Wat wenschte de partij der unitarissen? - 15. Wat kostte groote moeite ? — 16. Hoe werd nu het land verdeeld? — 17. Waaruit bestond het departement der Eems? — 18. Hoe ging het met de schulden en inkomsten? — 19. Hoe werden de ambten begeven? — 20. Wat geschiedde in 1801? - 21. Waardoor was veel onafgedaan gebleven? - 22. Hoe trachtte de nieuwe staatsregeling daarin te voorzien? — 23. Wat gebeurde ook?

§ 36.

1. Hoe werd de regeeringsvorm veranderd? — 2. Wat was Napoleon geworden? — 3. Wat beviel hem niet? — 4. Wat deed hij daarom ? — 5. Wat heeft Schimmelpenninck verricht? — 6. Wat was in 1801 bepaald? — 7. Wat bepaalde de wet van 1806? — 8. Hoelang bleef Schimmelpenninck aan het bewind? — 9. Wat deed Napoleon tot bevestiging van