is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gezag? — 10. Hoe werd ons land een koninkrijk? —

11. Hoe verwierf Lodewijk de liefde zijner onderdanen? —-

12. Welke ramp trof Leiden? — 13. Wat deed Lodewijk toen en kort daarna? — 14. Hoe kwam hierbij nog een vijandelijke inval? — 15. Met welke uitwerking? — 16. Waarom moesten de Engelschen wijken? — 17. Hoe werd de handel vernietigd? — 18. Wat belette Lodewijk niet? — 19. Wat deed Napoleon nu ? — 20. Waarmede eindigden deze broedertwisten ?

§ 37.

1. Hoe was onze verhouding tot Frankrijk na 1795? — 2. Hoe werden ons zwaarder lasten opgelegd? — 3. Welke handelwijze maakte velen ongelukkig ? — 4. Hoe werd de conscriptie ingevoerd? — 5. Hoe ging het in school en kerk? — 6. Hoe werd de handel nog meer bemoeilijkt? — 7. Welke waren werden buitengewoon duur? — 8. Waarvoor kreeg men reeds gevangenisstraf? — 9. Hoe gingen onze koloniën verloren? — 10. Welke behielden wij? — 11. Hoe heeft het verblijf der Franschen veel goeds uitgewerkt? ■—12. Wat kwam er door hun toedoen? — 13. Waaraan maakten zij een eind? — 14. Welke goede gevolgen had hunne onderdrukking? — 15. Wat bewerkte gemeenschappelijk leed? — 16. Hoe gevoelde men die weldaden nog niet? — 17. Hoe was de algemeene toestand? — 18. Hoe was het in de voornaamste steden gesteld?

^ 38.

1. Waarom zag ieder naar verandering uit? —■ 2. Hoe kwam deze ? — 3. Wie namen hunne maatregelen ? —