is toegevoegd aan uw favorieten.

Vragen en jaartallen bij Van Rijsen's vaderlandsche geschiedenis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kreeg de Handelmaatschappij ? — 23. Hoe ging het in Indië ? — 24. Wat bepaalde het cultuurstelsel ? — 25. Hoe hield het moederland zich niet aan de overeenkomst? — 26. Hoe werd voor het onderwijs gezorgd? — 27. Waartoe werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht? — 28. Wat gebeurde door dit alles ? — 29. Wat is jammer ?

S 40.

1. Waartegen was veel te zeggen? — 2. Wat achtten de groote mogendheden noodzakelijk? — 3. Hoe was de samenvoeging r — — 4. Welke bezwaren stonden tegen de verceniging r —■ 5. \\ aaruit ontsproot het misnoegen der Belgen? — 6. Waardoor vergrootte koning Willem de ontevredenheid : —- 7. W elke ambtenaren zouden worden verplaatst ? — 8. Wat namen de Belgen het meest kwalijk ? — 9. Wat stelde de koning vastr — 10. Van welke zijde kwam er eveneens verzet. 11. Wat verlangde zij' — 12. Hoe kwam 't geheele land tegenover den koning? — 13. Hoe ging Willems zaak verloren.' — 14. Wat gaf aanleiding tot den opstand ? —15. Welke waren de gevolgen? — 16. Wat deed de koning? — 17. Hoe trachtte men den strijd te vermijden? — 18. Hoe liep deze poging af? - 19. Wat geschiedde daarop? 20. Waardoor mislukte deze onderneming? — 21. Wat volgde nu? — 22. Waardoor bleef dit zonder uitwerking? — 23. Waarvoor wendde de koning zich tot de groote mogendheden? — 24. Hoe beslisten deze ? - 25. Hoe werd hun besluit ontvangen: — 26. Hoe wijzigden de mogendheden hunne voorstellen.' — 27. Waartoe besloot de koning? — 28. Waardoor bestond er kans van slagen: — 29. Wat gebeurde in tien dagen tijdsr — 30. Waardoor mislukte de onderwerping deiBelgen? - 31. Welken last had de Prins? - 32. Wat had-