is toegevoegd aan uw favorieten.

Zuid-Afrikaansche schetsen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Universiteit Leiden

V a n d e z e 14ollil!9 ^ ^

Zuid-flfpikaansche Schetsen

zullen een 10-tal Nrs. verschijnen.

Ieder Nr. is op zich zelf compleet. Bij elkaar geven zij ons een beeld van

Zuid-Rfrika in Vrede en Oorlog,

Prijs Yan elk Nr. slechts 10 cent.

De schrijver, Hoofd eener school in Zuid-Afrika, trad op meer dan 100 plaatsen van ons land voor ,de zaak der Boeren op, voor een steeds talrijk en geestdriftig publiek. Hij nam deel aan den grooten strijd in het hooge noorden aan de Krokodilrivier, in Natal te Colenso (15 Dec. 1899), Spionkop (19 Jan.-28 Jan. 1900)/Pietersheuvel (18 Febr. —nacht 28 Febr.), Kalkfontein (5 April 1900 met De Villebois Mareuil,) was daarna 5 maanden krijgsgevangene te Boshof, Kimberley, Kaapstad, Simonsstad-Kamp, Transportschip Bavarian, St. Helena.

Elke 14 dagen verschijnt een Nr-