is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte geschiedenis des vaderlands

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den strijd tegen Lodewijks overmacht met beter ge\olg voortzetten. Daarentegen legde liet verbond met Engeland ons zwaren druk op; naast het grootere Engeland geraakte liet kleine Nederland op den achtergrond, en terecht werd ons land bij eene sloep vergeleken, voortgesleept door een linieschip. De hoop, dat intrekking of verzachting van de Acte van Navigatie zou volgen, bleek ijdel te zijn: Willem ontbrak daartoe de macht.

Toen Willem gekroond werd, was de Negenjarige Oorlog (1088—1697) reeds in vollen gang. Lodewijk bleek nog te sterk, om hem veel afbreuk te doen. Bij kaap lieseviei of Beachy Head leed onze vloot een zwaar verlies. Wel werd de Fransche zeemacht in de baai La Hogue door de Engelschen grootendeels vernietigd, maar te land wonnen de Franschen de slagen bij Fleurus (1690), Steenkerken (1692) en Neerwinden (1693). Spoedig werd de wensch naar vrede algemeen; Lodewijk deed gematigde voorstellen, en de vrede kwam te Rijsivijk tot stand. Willem werd door Lodewijk als koning van Engeland erkend en kreeg het prinsdom Oranje, dat hem ontnomen was, terug.

§ 24. BE SPAANSCHE SUCCESSIEOORLOG. (1701—1713).

Lodewijk had niet alleen vrede gesloten om aan zijn uitgeput rijk rust te hergeven, hij had daarbij nog andere bedoelingen. De vrede zou het bondgenootschap doen uiteenspatten , en dan kon hij zich met beter uitkomst van de Spaansche erfenis meester maken.

In Spanje regeerde de kinderlooze Karei II, wiens dood elk oogenblik verwacht werd. De naaste erfgenamen tot de Spaansche monarchie waren Lodewijk XIV , keizer Leopold