is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gij zijfc op een schijnbaar vromen weg tot uzelf teruggekeerd, gij hebt uzelf tot middelpunt gemaakt, en dit bracht u velerlei smarten.

Er zijn vier dingen, die een aanleiding kunnen worden, dat wij in verzoeking vallen : 1° het lijden — als het ons verbittert; 2° de vreeze — als ze ons doet vertwijfelen ; 3° de ergernissen — als wij er door geërgerd worden ; 4° de lust — als ze ons begeerig maakt. Denk hierover eens na.

Het is ook niet genoeg als wij onszelf bewaren voor de verzoeking, wij mogen er ook anderen niet in brengen. En hoe dikwijls hebben wij dit reeds gedaan, door ons ongoddelijk leven ! Wij wenschen onze omgeving voor zonde te bewaren, maar denken wij er voldoende aan om ze ook voor de verzoeking te bewaren ?