is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezicht om God te zoeken met gebed en smeekingen voor den terugkeer van zijn volk.

Ook de discipelen hadden voor hun aanhoudend gebed vóór het Pinksterfeest deze zekere belofte van den Heer: „Gij zult met den Heiligen Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen" (Haüdel. 2:5). En daarin lag de opgewektheid en de kracht om in hun gebed te volharden.

Bidden kan slechts hij, die van Gods Geest geleerd is en door dien Geest is ingeleid in den gedachtengang van God3 Koninkrijk.

In Openbaringen 22 : 17 zien wij een schare, genaamd „de Bruid", die zoo eenswillend is met den Geest, zoo in Zijne gedachten is ingeleefd, ook in haar gebedsleven, dat zij met Hem dezelfde bede heeft: „Kom, Heere Jezus." Zij weet wat zij bidden moet. En wanneer wij ons ook laten onderwijzen door den Geest, dan zal de grondtoon van al onzen arbeid en van ons gebed zijn : „Kom, Heere Jezus!"

Bidden kan slechts hij, die een priesterhart beeft, die geleerd heeft heiliglijk om te gaan met de onheiligheden van anderen ; die de gebreken van anderen niet in zijn geheugen prent om ze rond te vertellen, maar die