is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze in zijn hart bewaart en ze op de handen des gebedg in het heiligdom draagt. De priester droeg de zonden van anderen in het heiligdom en niet tot de menschen, die gewoonlijk bij die zonde zooveel bijmaken (Zie Psalm 50 : 19—21). De bruid heeft ooo-en

' O

eener duive en niet van een arend. De duivel is geen bidder, maar een verklager der broederen. Christus is ook daarom voor ons gestorven, opdat de verlosten priesters des gebeds zouden zijn (Openb. 1 : 5). Wij hebben door Jezus' bloed voor het aangezicht Zijns Yaders plaatsen ontvangen als koningen en priesters.

Bidden kan alleen, wie Gods Woord in zich opneemt. Wie dit niet doet, heeft weldra geen zekerheid meer, en ook geen woorden meer om te bidden. Gods Woord en het gebed behooren bij elkander, evenals het inademen en uitademen bij onze longen. Elk gebed moet uit het Woord zijn oorsprong hebben, en zich bewegen in de lijn van dat Woord. „Er staat geschreven!" is de rotssteen waarin elke bidder moet schuilen, opdat de giftige pijlen van den vijand hem niet treffen.

Bidden kan slechts hij, die weet, wat de