is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII.

DE ARK, SYMBOOL YAN HET KRUIS.

En de Heere zeide tot Noach : Ga gij, en uw gansche huis in de ark.... en de Heere sloot achter hem toe.

Gen. 7 : \a—16b.

Evenals Noach in de ark ging, moeten wij in het kruis schuilen. Dan kan God achter oris toesluiten, gelijk Hij achter Noach toesloot. Noach behoefde de deur der ark niet van binnen te sluiten, want God sloot die. Alzoo behoeven wij niet de verzoening angstvallig zelf vast te houden, want de Heilige Geest wil ons ook dit verzegelen (Ef. 1: 13).

Yelen hebben de blijdschap en de verzekerdheid van hun geloof verloren ; omdat zij van het kruis alleen de bedekking hunner schuld verwachten. Het kruis wil echter niet alleen onze zonden hebben, maar het