is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den Jordaan." Zij moesten er i n en er doorheen — niet er over springen. Zoo moeten ook wij in de praktijk van het kruis ons begeven ; en niet, zooals velen het willen, zich in het geloof er overheen zetten. Want dan komt de ontgoocheling, dan zoekt men tevergeefs naar de beloofde rust en de toegezegde overwinning. Dan komt men öm in de woestijn van ïhet eigenwillig leven, dan is men zichzelf en anderen tot last, omdat men niet zijn eigen ik aan het kruis genageld heeft.

"Wanneer wij echter in het kruis schuilen zoo als Noach dit deed in de ark, dan trekt dat kruis voor ons de scheidslijn tusschen ons en de zonde. De ark maakte scheiding tusschen de geredden en het verderf om hen heen. En zoo maakt het kruis ook scheiding tusschen ons en het verderf. Het kruis heeft een reddende, een verlossende en bewarende macht. En wanneer wij onder de macht van dat kruis komen, zullen wij ook de gezegende gevolgen er van ondervinden. Want zij, die wonen in de schaduw van dat kruis, ondervinden het, dat zij wonen jn de schaduw des Almachtigen, waar de vijand met verpletterden kop onder onze voeten ligt.