is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wij, dat de onbekeerde leden van een gezin niet aan de voeten van den Heiland gebracht worden, omdat de kinderen Gods in hetzelfde gezin hun kruis niet op zich nemen, en daardoor een schaduw op het kruis van Christus werpen.

Wij spreken veel over heiligmaking. Jezus sprak eerst van heiligen, toen Hij naar het kruis ging. Hij heiligde zich ten offer, en sprak op den weg naar het kruis: , Ik heilige mijzelven voor ben, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid (Joh. 17 : 19).

Indien wij ons ook zoo heiligen, onszelven ten offer brengende, indien wij op het voorbeeld van onzen Heiland de laagste plaats innemen, dan zal het gevolg zijn, dat anderen om ons heen zich ook werkelijk heiligen; maar niet indien wij slechts redetwisten over het begrip „heiligmaking".

Het Lam deed Zijn mond niet open, maar toonde ons wat het is zich te heiligen, door zich ter slachtbank te laten leiden. Hij sprak: „Ik heilige mijzelven voor hen." Yoor hen! Dit is als het ware ook de thermometer voor onze heiliging.

De zeven woorden aan het kruis gesproken zijn als zeven lichtstralen van de heerlijkheid