is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te bewaren in de uren van strijd en verzoeking, door ons met Zijne genade te sterken, opdat wij overwinnaars blijven en niet in zonde vallen. Als Hoogepriester heeft Hij met onze verzoekingen, met onze zwakheden te doen. De Heilige Schrift noemt onze zonden geen zwakheden; zonde heet gewoon zonde, maar onze verzoekingen, dat zijn onze zwakheden. En voor iedere bijzondere verzoeking, die ons in de hel bereid wordt, bereidt Christus voor ons een bijzondere genade. In Openbaringen staat, dat het Lam zeven oogen heeft. Het ziet voorwaarts, achterwaarts en zijwaarts. Aan onzen Heiland ontgaat geen aanslag, dien de vijand op ons beraamt; ja, zelfs de fijnste draden en de meest verborgen strikken zijn voor Hem openbaar, en kan Zijn hand krachteloos maken. En Gode zij dank, dat het zoo is; want indien wij in de verzoeking alleen werden gelaten, indien Zijn oog ons niet bewaakte, dan zouden wij steeds dieper vallen, Maar nu waakt de barmhartige Hoogepriester, het Lam, dat zeven oogen heeft, over ons, om ons genade te geven ter rechter tijd, opdat wij niet in zonde vallen. Indien wij dan toch in zonde vallen, dan is dit een bewijs, dat wij geen acht gegeven hebben op