is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hand voor zijn Meester willen sterven, maar toen de Heere hem dit verbood, en hem beval Hem te volgen als een lam zijn herder volgt, toen was het gedaan met zijn moed. O, wat heeft de weg, achter het Lam Gods aan, weinig aantrekkelijks voor onzen natuurlijken menseh! Die wil ook strijden en zelfs zijn leven wagen, maar op een heldhaftige wijze en niet als een lam ter slachtbank geleid. Een verborgen offerande en een verborgen dood is ons van nature een afschuw.

2.

HOE KAN EEN ONTVANGEN ZEGEN GEDIJEN ?

Iedere zegen, dien wij ontvangen, moet op het altaar gelegd worden. Dan alleen kan hij gedijen. Als wij dien zegen op het altaar Gods nederleggen, dan geeft God ons een grooteren zegen. Toen Abraham zijn zoon op het altaar nedergelegd had, wilde God een rijkeren zegen op hem en op Izaak leggen ;

God ze0t in Gen. 22 :16—18. O, hoe dikwijls hebben wij zelf de deur gesloten voor grootere zegeningen, doordat wij de ontvangen gaven voor ons zeiven wilden behouden, inplaats van ze als een offerande op