is toegevoegd aan uw favorieten.

Sterrelict

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII.

DE GEEST DER ZELFVERLOOCHENING.

De schoone deugd der ware zelfverloochening is een vrucht van de werking des Heiligen Geestes. Het is niet mogelijk haar in woordei te beschrijven, maar wij willen trachten enkele trekken van haar beeld te schetsen.

1.

Hr, die de ware zelfverloochening kent, heeft een stillen geest. Hij kan lijden zonder ■de diepte van dat lijden aan menschen te doen kennen. Een hond huilt bij de crerincste

J O O

smart of vrees, terwijl een lam beeft en in stilte lijdt. Zijn tranen zijn tranen, die opwellen uit het hart. Men mag zulk een schelden, kritiseeren, verkeerd beoordeelen, en hem op