is toegevoegd aan uw favorieten.

Kom tot Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo kunnen zij toch voor het verledene geene verzoening doen. Paulus zegt: „Door de werken der Wet zal geen vleesch gerechtvaardigd worden Indien wij door onze eigene verdiensten in den Hemel hadden kunnen komen, waarom zou Christus dan gestorven zijn? Dan zouden wij ons zeiven hebben kunnen zaligmaken! Vertrouw toch niet op uwe eigene werken, uw goed karakter, uwe eerlijkheid en liefdadigheid; niets dan de gerechtigheid en de dood van Jezus kan u zaligmaken! Er zijn er, die denken, dat zij zullen behouden worden, omdat zij gedoopt zijn, het Avondmaal gebruiken, den Bijbel lezen, den Zondag waarnemen, en ter kerk gaan. Duizenden hebben dit gedaan, en echter zijn zij thans in de hel, omdat zij nooit tot Jezus gekomen zijn. Geen sacrament, plechtigheid, belijdenis of kerkgenootschap kan zaligmaken. Dat kan Jezus alleen. Er zijn er, die zich op hunnen priester verlaten. Treurige dwaling! Die arme priester heeft voor zich zeiven eenen Zaligmaker noodig. Hij kan zelfs zijn eigene ziel niet behouden, veel minder de uwe. Niemand, dan Jezus alleen kan absolutie geven: „Zijn bloed alleen reinigt ■van de zonde" Er zijn er, die tot engelen, tot heiligen, tot de maagd Maria bidden, maar wie kan ons verzekeren, of zij wel eens de stem dergenen, die tot hen spreken, hooren kunnen, en indien zij het ook kunnen, zijn zij dan ook in staat de ziel te behouden? De Bijbel zegt ons duidelijk: „Er is een Middelaar tusschen God en de menschen, de mensch Jezus Christus;''' en: „De Zaligheid is in geen ander, want daar is geen anderen naam gegeven, onder de menschen, waar-