is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WAT WIL HET ZEUGEN : JEZUS TE VOLGEN?

Jezus te Volgen heeft veel overeenkomst met tot Jezus te komen, evenals eene lange wandeling veel overeenkomst heeft met de eerste schrede, die men op den weg zet. Beide deze zaken zijn aan elkander gelijk, want elke daad van volgen is een op nieuw komen. Zij hebben gelijktijdig plaats, want allen die waarlijk komen, volgen ook. Maar nogtans kunnen zij in ons hart onderscheiden zijn, even als het volgen van een en gids als iets meer kan beschouwd worden dan het oogenblik, waarop men zich het eerst tot hem wendde. Wanneer de landstreek, waardoor wij reizen, moeilijk, gevaarvol en onbekend is, dan is het van belang, dat wij de hulp van een bevoegd persoon inroepen, die ons den weg wijst en ons behulpzaam is. Wij stellen vertrouwen in hem en handelen overeenkomstig zijne aanwijzingen. Wij houden het oog op hem gericht, volgen zijne schreden en gaan waar hij gaat. Wij wagen ons niet van het pad, dat hij neemt, noch blijven zoo ver achter hem, dat wij hem uit het oog verliezen; maar wij trachten ons dicht bij hem te houden, en ontdoen ons liever van alle onnoodige bagaadje dan achter te blijven.

Wij hebben onzen weg in een zondige wereld verloren. Door haar loopt een pad naar eene wereld van volmaakte heiligheid en vreugde.