is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de aandacht van den lezer bepaald in de volgende schriftuurplaatsen. Matth. VII : 2 L; XXV : 2; Luk. VII: 40 49; I Cor. VI: 20; I lJetr. I : 13 —19.

VOLftT JEZUS ALS UW VOORBEELD!

I)e volgelingen van een kunstenaar zijn zij, die zijnen stijl navolgen. Jezus „heeft ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij Zijne voetstappen zouden volgenDaar alle instellingen beter begrepen worden, wanneer zij van voorbeelden vergezeld gaan, zoo is Hij op deze wereld gekomen om eene verklaring te geven van de volmaakte wet van God. In het menschelijk leven van Christus zien wij de heiligheid der Godheid in de betrekkingen, plichten en moeielijkheden van het menschdom ontwikkeld. Laat ons dat leven bestudeeren.

Een schilder plaatst een fraai voortbrengsel van zijns meesters kunst voor zich, en beschouwt het dagelijks, totdat de vormen en kleuren op zijn eigen doek zijn overgebracht. Zijne eerste proeven mogen ook al zeer ruw zijn, en zoo verre beneden het oorspronkelijke, dat het moeielijk zou zijn er eenige gelijkenis in te ontdekken, hij meent het echter ernstig, en met volhardende pogingen maakt hij dagelijks eenige vorderingen in de volmaaktheid, waarnaar hij streeft. Laat ons aldus het ,