is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het gebed door. Hij leerde Zijne discipelen „altijd te bidden, en niet te vertraqen," bemoedigde hen met de belofte: „Bidt en u zal gegeven worden," en liet hen alle menschen ieeren om „aan te houden in de gebeden."

Het gebed behoort tot het wezen van de godsvrucht. Uit ons zeiven kunnen wij niets doen. Geene vlek kan gereinigd, geene verzoeking wederstaan, geen plicht volbracht worden, tenzij God ons, in antwoord op ons gebed, met Zijne barmhartigheid en genade in tijd van nood te hulp komt. De godsdienst is, zonder het gebed, een koude, doode vorm Het vuur der goddelijke liefde verdooft, tenzij het gebed het met nieuwe brandstof voede Wij verdorren als eene rank aan den levenden wijnstok, tenzij wij door het gebed in Christus blijven. Laat ons dan te allen tijde eenen geest des gebeds aankweeken, en vermijden wat ooit zou kunnen strekken dien tegen te werken. In alles wat wij doen' hetzy wij lijden of goedsmoeds zijn, laat ons op (xod het oog gericht houden. Het hart kan bidden ofschoon de lippen stil zijn. Te midden van het gewoel kunnen verzuchtingen tot het oor en hart van onzen Vader opstijgen. Niets dat ons betreft, mag te beuzelachtig zijn om ten onderwerp des gebeds e verstrekken. „Laat uwe begeerten in alles door bidden en smeeken met dankzegging bekend worden bij God." Maar wij moeten ook