is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dag dankbaar te genieten. Wij worden nooit zalig, wanneer wij liet gebed verwaarloozen, maar zijn gelijk aan een man zonder zijne wapenrusting, aan alle pijlen van den vijand blootgesteld. Eiken dag, dien wij zonder ernstig gebed doorbrengen, verlaten wij Christus in plaats van Hem te volgen. Zij, die geheel terugkeeren, beginnen hun verval in de godsdienst met verwaarloozing van het gebed. Heere, leer mij bidden — bidden en niet vertragen — bidden zonder ophouden — met God wandelen — en alzoo een navolger van U zijn! Matth. VI: 5—13; XVI: 23; XXVI: 41; Luk. XVIII: 1—14; Rom. XII: 12 ■ Efez. VI: 18; Fil. IV : 6.

VOLGT JEZUS IN DB VOLBRENGING DER PLICHTEN VAN UW BEROEP !

Sommigen hebben gemeend, dat zij God beter konden dienen, met hunnen gansclien tijd in een klooster door te brengen, dan dien in de gewone plichten van het dagelijksche leven te besteden. Doch Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven van een leven des gebeds, met werkzaamheid gepaard. De aanbidding, die Hij God toebracht, stelde Hem des te beter in staat, Zijne verbindtenissen met de