is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om de verkondiging van liet evangelie onzen stand in de maatschappij laten varen. Wij kunnen God verheerlijken door tevredene en blijmoedige bezigheid, en hoe nederig en duister ook ons lot zij, zoo moeten wij toch gevoelen, dat arbeiden ook godsdienst is, als het maar geschiedt met de begeerte om Hem te behagen. Alle Christenen dus, hoe hoog of laag van staat, moeten Jezus dagelijks volgen in volmaaktheid, naarstigheid, oprechtheid, blij moedigheid, en in den ganschen geest en op de gansche wijze, waarop zij hunne gewone plichten volbrengen. Laat niemand meenen, dat het gebed alleen de plaats vervangen kan van nijverheid en oprechtheid; en dat, wanneer iemand slechts de uiterlijke vormen der godsdienst in acht neemt, hij overigens in de gewone dingen dezes levens traag, of onachtzaam wezen kan. De ware godsdienst moet den ganschen dag ons gedrag regelen. Wij moeten „niet traag zijn in het benaarstigen, vurig van geest zijnde en den Heere dienen" — indien wij in alles Jezus willen volgen. Luk. II : 51, 52; Rom. XII : 11 ; Efez. V : 21—33 ; VI : 1—9.

VOLGT JEZUS IN 11ET WELDOEN VAN ANDEREN!

Het gansche leven van Christus op aarde was een onvermoeid weldoen. „Hij ging het