is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen zijn zonder zelfverloochening. Het evangelie maakt ons zalig door ons van zondige neiging te verlossen, en derhalve is het opgeven van die neiging eene zelfverloochening, die in den aard der zaligmaking ligt opgesloten. Een zieke, die gezond wil worden, moet zijn kruis opnemen in het drinken der bittere geneesmiddelen, in het ondergaan van pijnlijke kunstbewerkingen, en zich bepalen tot den spaarz&men leefregel, hem door zijn geneesheer voorgeschreven. En het is onmogelijk, dat wij door den Geneesmeester der ziel kunnen behouden worden, zonder alles te laten varen wat schadelijk zou kunnen zijn. Hij behoudt ons in ziekte, maar alleen om ons er uit te verlossen, en daarom moeten wij ook alles nalaten, wat daaraan voedsel kan geven. Zondige gewoonten, hoe ook ingeworteld of ons tot eene tweede natuur geworden, moeten uitgeroeid worden. Christus leert ons, hoe zwaar en echter noodzakelijk zulke zelfverloochening is, wanneer Hij zegt: „Indien uire rechterhand u ergert, houwt ze af, en werpt ze van u: want het is u nut, dat één uwer leden verga, en niet uw geheele lichaam in de hel rjeworpen wordeWij moeten Christus tot eiken prijs volgen en gehoorzamen. Wanneer hij het verlangt, moeten wij gereed zijn onze bezittingen, vrienden, goeden naamj ja zelfs het leven op te ofleren. En indien wij daartoe