is toegevoegd aan uw favorieten.

Volgt Jezus!

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schappen. Zij hebben eene verschillende marsch-orde, verschillende wachtwoorden, verschillende banieren en verschillende zangwijzen, waarin zij hunne vreugde uitboezemen. Nochtans zijn het dezelfde gezangen, en hoe onderscheiden de spreuken ook mogen zijn, die op hunne banieren geschreven staan, het is toch hetzelfde kruis, dat op de spits van al deze standaarden prijkt. De punten van verschil zijn vergelijkenderwijs onbeduidend, dewijl de weg, de leidsman en de toekomst voor alle pelgrims dezelfde zijn. Laat ons hen dan allen beminnen, niet naarmate zij ons, maar naarmate zij Christus volgen. Zijn er ook, die ons niet als hunne medereizigers willen erkennen, laat ons daarom niet weigeren, hun onze liefde te betoonen. Indien wij zien dat zij het beeld van Christus dragen en Jezus als hunnen leidsman en zaligmaker volgen, moeten wij hen als onze broederen erkennen, al is het ook dat zij op andere plaatsen en op andere wijzen dan wij, hunne godsdienst oefenen. Laten wij ons verheugen in hunne heiligmaking en nuttigheid, altijd gereed zijn hun als broederen onze liefde te betoonen. Zien wij, dat sommigen van hen zoozeer in dwaling verkeeren, dat zij daardoor op hunne reis grootelijks verhinderd worden, dan moeten wij hun dit aantoonen, niet met bitterheid, nijd of afgunst, maar met blijkbare liefde tot Jezus en hunne zielen.