is toegevoegd aan uw favorieten.

De opwekking in Wales

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap. Het is haast onnoodig, dat ik wijs op het priesterschap der kerk, want er is geen priesterschap gescheiden van de kerk, en ik geloof dat God de ware bediening in Wales herstelt, omdat zij de bediening door een valsch systeem weigert. Er zijn twee noodzakelijke bedieningen in het Christelijk priesterschap. De eerste is de dankzegging en de tweede het gebed of bemiddelend optreden. Dat is alles. Dat gaat voort. Overal de kerk, zingende, biddende, dankende en pleitende bij God. Iedere samenkomst is geheel daaraan gewijd. Evan Roberts en zij, die met hem samenwerken, bewegen de menschen God te loven en- de kerk doet evenzoo. Terwijl in Wales de kerk lofzingt, liederen zingt als

0 het Larn, het bloedend Lam,

Het Lam van Calvarie,

komen mannen en vrouwen, met gebroken harten, schuldbelijdende tot overgave aan Jezus Christus. Het is onder de aanraking van den Geest van God een eenige groote terugkeer tot de kerk en tot de priesterlijke bediening, dankende en biddende.

Het is bovendien eene krachtige openbaring van de kracht en tegenwoordigheid des Heiligen Geestes, zich kenmerkende in de verheerlijking van Jezus Christus.

Laat ons nu eens bezien wat de

GEVOLGEN ZIJN OP DE BEKEERDEN.

Twee woorden verklaren m. i. alles. Droomen en gezichten. Het is gemakkelijk om op een afstaande te glimlachen. Het is buitengewoon gemakkelijk om, zooals de „Lancet" het krankzinnigenwerk te noemen, maar ik zeg dat de krankzinnigheid, die zich in de opwekking openbaart, niets is in vergelijking met die den drank veroorzaakt en die door het eerste juist wordt genezen. Het is zeer gemakkelijk voor van verre staande koudbloedigen, die zoomin weten van het helsche als van het hemelsche vuur, om te glimlachen over het zien van gezichten. Maar terwijl