is toegevoegd aan uw favorieten.

Uit de diepte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vrouw opgènomen te krijgen in een ziekenverpleging, wiaif haar kleintje ter wereld kwam, en door bemiddeling der zusters werd de man in staat gesteld zijn brood te verdienen met het verrichten van lakwerk. Nu zijn zij wettig getrouwd en wonen samen in een klein, zindelijk huisje, waar de zusters het vrouwtje leeren haar boeltje schoon te houden en voor haar kleintje te zorgen.

In hetzelfde „logement" troffen de zusters een man aan, die daar een vaste klant scheen te zijn. Eiken Zondagmorgen luisterde hij oplettend naar hun zingen en Bijbellezen, maar het scheen dat hij er weinig van begreep. Deze man was een ontzettende dronkaard en ook op ander gebied heel slecht. Toch scheen langzamerhand eenig licht door te dringen tot zijn duistere ziel. En wanneer hij dan weer gedronken had, dreef zijn geweten hem naar den Barmhartigheidspost, waar hij de zusters vroeg nog een? met hem te bidden.

Velen zouden gezegd hebben: „dat is paarlen voor de zwijnen gooien;" maar de Heilssoldaten, en vooral die van het Barmhartigheidswerk, hebben een bijzondere mate van geloof voor de slechtsten en diepstgezonkenen, en met veel geduld spraken en baden de zusters telkens weer met dezen man, totdat eindelijk hun geduld en geloof zegevierde en het licht in zijn duistere ziel doorbrak. Hij is nu beslist bekeerd en zijn leven geeft blijk van de groote verandering, die in hem geschied is.

* * *

Het was een vreeselijke toestand, waarin de familie N. verkeerde, 't Was al jaren lang verschrikkelijk geweest; vader dronk (bij minstens 75 percent de oorzaak van al de ellende!) en als hij dronken was, mishandelde hij moeder