is toegevoegd aan uw favorieten.

Een vredes-paleis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Gn^redss-Qaleis!

Waarlijk geen slechte naam voor het Hoofdkwartier van het Leger des Heils te Amsterdam.

Zeker is het niet zulk een imposant gebouw als de Tempel des Vredes, waarop binnenkort de Koninklijke Residentie s Gravenhage zal kunnen bogen; maar er zijn dan ook niet de millioenen aan ten koste gelegd, die de Amerikaansche Millionair Carnegie er voor heeft willen afstaan.

Toch wordt van uit dat Leger des Heils Hoofdkwartier een arbeid des Vredes bestuurd, die reeds sedert jaren zijn invloed over ons geheele land heeft doen gelden, en die onder Gods zegen nog voor duizenden het middel zal zijn om Vrede te vinden, een Vrede die allen verstand te boven gaat, en die door mensch noch duivelen gestoord zal kunnen worden, omdat hij gegrondvest is op de Eeuwige Rots.

Dit Vredes-Paleis is dan ook het uitgangspunt van eene verscheidenheid van allerlei arbeid, — het is een Hoofdkwartier van waar uit een Vredebrengende strijd wordt bestuurd, die gericht is tegen zonde, ellende, ongeluk en misdaad.

De volgende bladzijden werden geschreven door iemand, die werkelijk een bezoek aan dat Hoofdkwartier